Uitleg


Aandelen assistent
De aandelen assistent is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het resultaat, het aantal transacties per jaar en het bijbehorende risico van uw beleggingen.
Het aardige is dat dit eigenlijk al kan door naar slechts 3 variabelen te kijken:
• de aankoop prestatie van een bedrijf
• de verkoop prestatie van een bedrijf
• het sentiment van de markt

De 1e waarde, de aankoop prestatie, lijkt iets minder belangrijk omdat men al snel voor de bedrijven kiest met de hoogste prestatie. Toch laat de berekening zien dat het daadwerkelijk uitmaakt of u de aankoop prestatie dichterbij, of verderaf, van de verkoopprestatie kiest. In het laatste geval zal het aantal transacties logischerwijs afnemen.

Bij de berekening van de IR ratio hebben we waarden gekozen waarbij het aantal transacties per jaar beperkt blijft en het risico aan de lage kant ligt. Dit betekent overigens niet dat deze waarden ook het hoogste rendement opleveren. Er is altijd een afweging tussen opbrengst en risico, en u kunt de assistent gebruiken om voor uzelf te bepalen waar u deze grens wilt leggen.