Uitleg


Wat is fundamentele analyse?
Fundamentele analyse is een techniek om aandelen met elkaar te kunnen vergelijken door de bedrijven met elkaar te vergelijken. Het alternatief is de zogenaamde technische analyse waarbij vooral naar het koersverloop gekeken wordt.
Dat is meer een kwestie van gevoel, terwijl fundamentele analyse een wetenschappelijke basis heeft.

Florizon verwerkt de jaarverslagen van ruim 200 bedrijven en geeft daardoor inzicht in hoe bedrijven zich tot elkaar verhouden. Door van elk bedrijf een twintigtal parameters te bekijken en deze met alle andere bedrijven te vergelijken krijgen we een gedetailleerd beeld van hoe een bedrijf er voor staat. Doordat we dit jaar in, jaar uit herhalen zijn we ook in staat verschuivingen in het speelveld te zien.

Om een vergelijking te maken met een school:
We weten niet alleen van alle leerlingen over hun hele schoolcarrière welke cijfers ze per vak haalden, maar we weten ook van elk jaar wie de beste jongetjes van de klas zijn.
Florizon is daarin niet uniek, maar dat we onze kennis beschikbaar stellen is dat wel.