Uitleg


Beleg slimmer met Florizon

Wij analyseren en vergelijken 250 beursgenoteerde bedrijven fundamenteel.
Door jaarverslagen te analyseren en te beoordelen op de pijlers business, management, schulden en maatschappij kunnen we gefundeerde uitspraken doen over de kwaliteit van bedrijven.
Deze informatie helpt u om een gedegen portefeuille samen te stellen.

We berekenen wat een aandeel waard is.
Dankzij onze Big Data modellen kunnen we een inschatting maken van of een bedrijf te duur, of te goedkoop gewaardeerd wordt door de markt.
Deze informatie helpt u om aan- én verkoop momenten van de verschillende bedrijven in te schatten.

We meten het sentiment van de markt.
Door de koersen van alle bedrijven met elkaar te vergelijken hebben we een diep inzicht in de totale markt. We kunnen daardoor goed inschatten of het een moment is om aandelen te kopen, of de kat uit de boom te kijken.
Deze informatie helpt u om een diep inzicht in de markt te krijgen.

Beheer uw portefeuille in Florizon
U ziet in een oogopslag of uw portefeuille goed genoeg gespreid is over de verschillende sectoren, valuta en markten.

Statistische modellen
Om onszelf te controleren gebruiken we statistische modellen. Hieruit blijkt dat we sinds 2013 het significant beter doen dan de markt: