Uitleg


Begrippenlijst

Kwaliteit
Door jaarverslagen te analyseren en te beoordelen op de pijlers business, management, schulden en maatschappij doet Florizon een uitspraak over de stabiliteit van een bedrijf. Uit ieder jaarverslag halen we 20 meetpunten. Denk hierbij aan: Rentedekking, Debiteurentermijn, Rendement op het eigen vermogen etc.

Verwachting
Van alle Florizon bedrijven stellen we iedere 3 maanden een nieuwe prognose op. Hoe zal de winst zich ontwikkelen in de toekomst? Hoe hoog schatten we de groei in? Welke waardering is reëel? Al deze factoren leiden tot de verwachting. De verwachting drukken we uit in een te behalen rendement. Hoe hoger hoe beter. Een verwachting van 9,5% betekent dat het aandeel de komende jaren met dit percentage per jaar kan stijgen. De verwachting is inclusief het dividend rendement. De toekomst “voorspellen” blijft altijd een hachelijke onderneming, wees daarom voorzichtig met hoge verwachtingen. Een bijstelling ligt op de loer omdat de uitgangspunten niet meer kunnen gelden. Per dag verwerken we 5 nieuwe prognoses. Gemiddeld lopen we dus 6 weken achter.

Prestatie
Een trade-off tussen kwaliteit en verwachting. Florizon rekent dagelijks de prestatie uit door kwaliteit en verwachting te wegen. Hierbij is kwaliteit belangrijker dan verwachting. Het idee hierachter is dat je beter iets goeds te duur kan kopen, dan iets slechts goedkoop. Van het goede heb je langer plezier. Alle bedrijven binnen Florizon worden dagelijks geordend naar prestatie.

Sentiment
Alle verwachtingen van alle Florizon bedrijven uitgemiddeld. Daardoor een zeer betrouwbaar signaal! Een hoog sentiment gaat gepaard met lage koersen. Een beursindex zoals de AEX of Bel20 bereikt lagere niveaus. De kans op een positief rendement wordt steeds groter indien de koersen dalen.

Aandelen Assistent
Eén van de twee manieren hoe wij de performance van Florizon meten. Aan de hand van vooraf in te stellen criteria worden bedrijven aangekocht en verkocht. Het resultaat houden we maandelijks bij in het vermogensoverzicht. De bedrijven met de beste prestatie worden geselecteerd. De gebruiker kan een drempel instellen op de prestatie, alsmede op het sentiment. Daardoor kunnen tegen gunstige omstandigheden mooie bedrijven worden aangeschaft. Als bedrijven door een prestatie ondergrens zakken, gaan ze in de verkoop. De Aandelen Assistent werken we dagelijks bij.

Hedging
Een tegengestelde positie nemen naast de positie die je al in portefeuille hebt. Calls schrijven op aandelen is een hedging strategie. Een turbo short of een put optie op de index kopen is ook een veel gebruikte. Door deze strategieën toe te passen wordt je positie op de beurs neutraler. Het is net alsof je er een beetje uitstapt. Opties schrijven heeft als voordeel dat er premie wordt verdiend. De tijd werkt in je voordeel. Bij het kopen van opties werkt het omgekeerd. Het fijne van een turbo is dat hij direct werkt, de impact is volledig voorspelbaar. Bij opties is het altijd maar afwachten of je visie wordt omgezet in resultaat.

Florizon sectortypologie
3 Supersectoren (Morningstar)
11 Sectorgroepen
38 Sectoren

Defensief
De sectoren die goed blijven presenteren door de hele economische cyclus heen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de voedselketen, verzorgingsproducten, gezondheidssector, nutsvoorzieningen etc. Florizon sectorgroepen (3): Consumer Non-Cyclicals, Healthcare en Utilities Florizon sectoren (8): Food&Beverage, Food&Drug Retail, Personal Care, Farmacy, Healthcare Services, Electricity, Environment, Telecommunications

Cyclisch
De sectoren die last hebben van economische tegenwind, en hierop moeilijk kunnen anticiperen Denk aan kapitaal intensieve bedrijven, chemie, mijnbouw, toeristensector, media, financiële instellingen etc. De infrastructuur krijgt een lagere bezetting, die doe je niet zomaar even weg. Er ontstaat een soort van varkenscyclus met steeds lagere prijzen. Je hebt sterk cyclische bedrijven en minder sterk cyclisch. De golfbeweging is hetzelfde alleen minder diep. Het kopen kleding wordt minder vaak uitgesteld dan het kopen van een auto. Florizon sectorgroepen (3): Basic Materials, Consumer Cyclicals, Financials, Florizon sectoren (13): Chemicals, Construction Materials, Mining&Metals, Apperal&Clothing, Automotive, Household Goods, Hotels&Entertainment, Media&Publishing, Retail, Banking, Financial Services, Insurance, Real Estate.

Sensitief
De sectoren die last hebben van economische tegenwind en hierop beter kunnen anticiperen Denk aan de sectoren energie, industrie en technologie. Om iets te produceren heb je grondstoffen of halffabricaten nodig. Als er minder vraag is naar je producten kun je anticiperen door er minder van in te kopen Florizon sectorgroepen (5): Transportation , Technology , Industrials, Capital Goods , Energy, Florizon sectoren (17): Carriers, Transport&Logistics, Software, Communication, Computers, IT Services, Semiconductors, Business support, Electrical components, Engineering&Construction, Industrial components, Industrial conglomerates, Aerospace&Defence, Heavy Machinery, Oil&Gas, Oil&Gas Services, Renewables.

Sector rotatie
Het kiezen van bedrijven aan de hand van de stand van de economie en beurzen. Het idee van sector rotatie is altijd belegd te zijn in de “juiste” aandelen. Met een slimme exposure zoek je de kansen en vermijdt je de risico's. Transport en financiële dienstverlening merken de start van een nieuwe cyclus het eerste. Kapitaalgoederen en energie als laatste. (Vervangings)investeringen doe je pas als het beter gaat.

Bedragen
Bedragen worden in portfolio overzichten altijd weergegeven in Euro's.