Risico en Ratio

Er zijn verschillende manieren om het risico en de opbrengst van verschillende beleggingsvormen met elkaar te vergelijken. De bekendste hiervan is de zogenaamde sharpe ratio, bedacht door William Sharpe, winnaar van de Nobelprijs voor de economie.
Deze ratio vergelijkt een beleggingsportfolio met een risicoloos product, zoals de rente die men krijgt op een bankrekening.
Omdat de uitkomst van de Sharpe ratio nogal varieert doordat iedereen een andere bankrente kan nemen, is het lastig om verschillende berekeningen met elkaar te vergelijken.
Een betere, maar minder populaire methode, is de Informatie Ratio. Deze vergelijkt een beleggingsportfolio met een index, bijvoorbeeld de AEX of Bel20.
Hoe dan ook, in beide gevallen scoort Florizon duidelijk hoger.

Sharpe Ratio

Normaal gesproken wordt een Sharpe ratio van meer dan 1 als goed gezien en boven de 2 als zeer goed. Een waarde boven de 3 is uitmuntend, maar zeer zeldzaam.
Bij onze berekening van de Sharpe ratio pakken we de gemiddelde rendementen van de resultaten pagina en een risicoloze rente van 0.05% (gemiddeld over 2020).
Op basis van deze getallen krijgen we de volgende uitkomsten:

• Florizon :0.7
• AEX :0.63
• Bel20 :0.28

Informatie Ratio

De Informatie ratio is een meer objectieve berekening dan de Sharpe Ratio.
Deze berekening bekijkt het resultaat over alle hele jaren sinds 2013, en bekijkt ook hoe deze per jaar varieert. Het resutaat moet natuurlijk zo hoog mogelijk zijn, maar nog belangrijker bij deze berekening is dat de variaties per jaar zo klein mogelijk zijn. Hoe kleiner die zijn, des te betrouwbaarder het product.
In januari 2013 beginnen we met de aanschaf van een portfolio van 12 bedrijven op basis van een aankoopsentiment van 8.2, een minimale aankoopprestatie van 7 en een verkoopprestatie van 6.3. Deze waardes houden we aan, en per jaar berekenen we het behaalde rendement met behulp van de aandelen assisent.
Als we besluiten om alleen te aan te kopen bij een hoger sentiment gaat het risico zelfs nog verder omlaag, maar de kans op een goed rendement ook, het blijft dus uw eigen afweging waar u voor kiest.

De resultaten op basis van deze berekening:

• Resultaat Florizon:11.5%
• Resultaat AEX :8.3%
• Resultaat Bel20 :4.5%

En de bijbehorende IR ratios:
• Florizon tov AEX :0.39
• Florizon tov Bel20 :0.65
• AEX tov Bel20 :0.51


Florizon bewijst dat beleggen niet moeilijk of spannend hoeft te zijn, en dat iedereen op een veilige manier aan vermogensopbouw kan doen.
Probeer Florizon zelf